Stad vol werk en ondernemingszin

Nijmegen is veel meer dan een stad van alleen health & high tech. We zijn ook een stad waar praktisch opgeleiden werk kunnen en moeten verzetten. Sterker nog: deze stad kan niet zonder de praktisch opgeleiden. We zijn niet alleen de stad van knappe koppen, we hebben ook praktische vaardigheden nodig. Stadspartij Nijmegen wil juist daarom investeren in groeiende werkgelegenheid en schonere bedrijvigheid voor iedereen. We zorgen dat onze economie de coronacrisis veerkrachtig doorstaat en steunen onze lokale ondernemers.

  • Het tekort aan praktisch geschoold personeel loopt in de toekomst steeds meer op. Waar zouden we zijn zonder de leraar, bouwvakker, verpleegkundige of schoonmaker? Ook deze stad drijft juist op de praktisch geschoolden en de cruciale beroepen. Daarom starten we een mbo-offensief: we zorgen voor meer instroom van jongeren en zij-instromers en verhogen de kwaliteit van uitstroom.

  • Onze ouderen zijn van enorme waarde. Stadspartij Nijmegen wil daarom afscheid nemen van leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt. We zetten vol in op behoud van banen voor 50-plussers en creëren meer tandembanen, waar senioren het vak overbrengen op junioren.

  • Bedrijvigheid in de stad komt steeds meer onder druk te staan. Bijvoorbeeld door strengere milieumaatregelen of ruimtegebrek vanwege de groeiende woningbouwopgave. Dit mag er niet toe leiden dat bedrijvigheid uit de stad verdwijnt. We investeren daarom in een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Bedrijventerreinen houden we goed bereikbaar en er blijft ruimte voor groei van onze huidige bedrijven. Er blijft ook ruimte voor nieuwe bedrijven, zodat ook zij - groot en klein - zich willen blijven vestigen in Nijmegen. We zetten in op schone industrie en verplaatsen die verantwoordelijkheid niet naar landen waar ze het minder nauw nemen met duurzaamheid. Waar bedrijvigheid en wonen elkaar in de weg zitten, faciliteren we verhuizingen naar nieuwe bedrijventerreinen. We zetten in op de ontwikkeling van de logistieke corridor op de Grift.

  • We geven volop ruimte aan de mix van ambachtelijke bedrijven en wonen.

  • Er komt een langetermijnaanpak met veel ruimte voor maatwerk om ondernemers te helpen die hard geraakt zijn door corona. Het herstel van de lokale economie krijgt samen met voldoende zorg prioriteit in onze corona-aanpak. Denk aan een herstelfonds voor doorstarters, tijdelijke belastingkortingen, huur-, leges- en belastingkortingen en coulanceregelingen. Er komen ook langdurige schuldsaneringstrajecten voor ondernemers die schulden hebben opgebouwd tijdens de crisis.

Doneer
Doneer
X
Verder
<
Verder
<
Verder

Je wordt doorgestuurd
naar de betaalpagina
van jouw keuze.