Iedere Nijmegenaar kan het beste uit zichzelf halen

Het maakt niet uit waar je vandaan komt. Of je arm of rijk geboren bent. Of je de wil hebt om door te studeren of juist een doener bent. Een echt sporttalent bent of een ommetje in je eigen wijk al lekker genoeg vindt. We zorgen dat je in Nijmegen jezelf kunt ontplooien voor wat je waard bent.

  • Sport is er voor iedereen. Het is zonde als kinderen vastzitten aan een jaarabonnement, na enkele maanden afhaken en daardoor de rest van het jaar sporten niet meer kunnen betalen. Ieder Nijmeegs kind krijgt daarom een sportpasse-partout: een sportpas waarmee je jaarrond gratis kan proeven aan allerlei sporten zonder vast te zitten aan een langdurig abonnement. Dat stelt kinderen ook in de gelegenheid telkens weer nieuwe stadsgenootjes te ontmoeten.

  • Iedere wijk nodigt uit om te bewegen. Denk aan beweegroutes voor jong en oud, Olga Commandeur-beweegpleintjes, aantrekkelijke sportroutes, openbare beweegparken en meer speelplekken en -toestellen voor kinderen. Beweegroutes en sportlocaties in de wijken krijgen watertappunten.

  • Iedereen krijgt de kans om mee te doen aan sport en cultuur. We maken daarom de meedoen-regeling ook toegankelijk voor de mensen die nu tussen wal en het schip vallen: mensen die wel werken, maar niet genoeg verdienen. Er komt meer aanbod voor laagdrempelige en betaalbare sport, bijvoorbeeld tijdens rustige uren, om mensen die nu niet zo snel gaan sporten over de streep te trekken. We stimuleren dat culturele instellingen een cultuurproefkaart lanceren voor kinderen uit gezinnen met een kleine beurs.

  • Preventie van de luier tot de (s)luier. Preventie in zorg, maatschappelijke ondersteuning en schuldhulpverlening komen voorop te staan. We zien te vaak dat mensen die al in de problemen zitten, ook nog te maken krijgen met oplopende schulden. We zetten daarom meer in op de trajecten die daadwerkelijk oplopende schulden voorkomen. We maken 'werken vanuit de bedoeling' het centrale principe in ons zorg- en welzijnsbeleid. We vergeten nooit waar het om draait bij het helpen van mensen. De medemenselijke maat moet voorop staan en nooit het belang van private zorg- en welzijnsorganisaties. Om die medemenselijke maat te verbeteren, maken we meer gebruik van ervaringsdeskundigen.

  • Nijmegen kan niet zonder vrijwilligers. Ze verdienen onze waardering. We verhogen het bedrag in het vrijwilligersfonds waarbij de subsidiehoogte van €500 naar €600 per organisatie gaat. Deze financiële vergoeding is inzetbaar voor ondersteuning, waardering en werving van het vrijwilligerswerk.

  • Steunen waar het moet en loslaten waar het kan. Dat is het leidende principe om mensen te helpen kansen te vinden, te pakken en vast te houden. We zetten in op werk voor iedereen, omdat voldoening en zelfontplooiing voor ieder individu mogelijk moet zijn. Wij vinden dat werken moet lonen en de focus altijd moet liggen op het ontwikkelen van iemands capaciteiten en het begeleiden naar werk.

  • Het moet niet uitmaken of je laaggeletterd of digibeet bent. Onze sociale voorzieningen worden beter vindbaar en we maken een 'Sociaal Plein'. Een ontmoetingsplaats waar alle informatie begrijpelijk en vindbaar voor handen is. Geen wirwar van informatie over voorzieningen voor zorg, welzijn en maatschappelijke ondersteuning, maar een formulierenbrigade die je helpt om de bureaucratie te overwinnen. De 'Sociale Kaart' gaan we verbeteren.

  • In Nijmegen tellen alle kleuren van de regenboog mee. We blijven koploper met een actief LHBTI-beleid en blijven de Regenboogagenda voor de acceptatie, emancipatie, en veiligheid van LHBTI'ers in eigen stad volop steunen.

Word lid