Ruimte voor ontmoeting in onze stadswijken

We zorgen dat wijken binnen onze bruisende stad prettige dorpen blijven. Iedereen, van jong tot oud, heeft het recht om elkaar op pantoffelafstand te kunnen ontmoeten of te kunnen ontspannen. Nijmegen biedt voor iedereen ruimte om te wonen in leefbare en gezonde wijken.

  • Iedere wijk houdt haar ontmoetingspunten. We houden oog voor het belang van winkels in wijken. We zetten in op behoud van wijkcentra, door ze vaker te combineren met voorzieningen zoals buurthoreca, ateliers, zorg en maatschappelijke voorzieningen. De stad groeit en dit zet de betaalbaarheid van maatschappelijk vastgoed en het behoud van groen onder druk. We zorgen ervoor dat iedere wijk zijn eigen 'Dorpsplein' houdt of weer krijgt.

  • Iedere wijk moet uitnodigen tot bewegen en recreëren. Naast beweegroutes in alle wijken, met bijbehorende watertappunten, komen er ook meer schaaktafels en andere leuke ontmoetingspunten. Bankjes halen we niet langer weg uit vrees voor overlast, maar worden weer trefpunten. Overlast pakken we grondig aan, zodat ontmoetingspunten in de wijken ook de plekken blijven waar mensen graag komen om elkaar te ontmoeten.

  • Elkaar tegenkomen langs de lijn of bij de sportclub in je eigen buurt is ontzettend belangrijk. Er moeten daarom genoeg sportfaciliteiten en sportclubs zijn in ieder stadsdeel. Stadspartij Nijmegen ziet graag dat de huidige bezettingsgraad van sportaccommodaties wordt vergroot door medegebruik voor buurtbewoners. We moedigen sleutelgebruik van gymzalen door betrouwbare vrijwilligers aan, ook voor de zalen van scholen. Waar mogelijk zetten we huis- en terreinmeesters in om sportlocaties zo optimaal mogelijk te benutten. Voor het verbeteren van sportaccommodaties wil Stadspartij Nijmegen geld uittrekken, maar pas na het maken van heldere afspraken die we vastleggen in convenanten, waarbij wanbeleid bij clubs wordt aangepakt.

  • Het werk van het AED-netwerk Nijmegen, een initiatief van AED Nijmegen, verdient alle steun en genoeg subsidie om het goede werk te kunnen blijven voortzetten. Zo blijven genoeg openbare AED's beschikbaar, blijven de apparaten goed onderhouden en kunnen steeds meer mensen een reanimatiecursus volgen.

Doneer
Doneer
X
Verder
<
Verder
<
Verder

Je wordt doorgestuurd
naar de betaalpagina
van jouw keuze.