Veel verkeerstekens niet conform de wet

Door 24 maart 2014Mobiliteit, Nieuws

Als wegbeheerder overtreedt de gemeente Nijmegen op verschillende locaties in de stad de wet, waardoor het risico op schadeclaims en processen niet ondenkbaar is.  

Die waarschuwing richt de Werkgroep Verkeer van De Nijmeegse Fractie (DNF) in een open brief aan het gemeentebestuur. Nijmegen neemt het niet zo nauw met het gebruik van verkeerstekens. Daarbij zijn sommige verkeersmaatregelen niet conform de wet gerealiseerd. Foute inrichting kan leiden tot processen en schadeclaims omdat de gemeente aansprakelijk wordt gesteld. Aan deze situatie moet een halt toegeroepen worden. De Nijmeegse Fractie pleit dan ook voor een gerichte controle van alle verkeersmaatregelen op juridische juistheid.

Schoolzones
De wetsovertredingen van de gemeente kwamen aan het licht toen de Werkgroep Verkeer van De Nijmeegse Fractie gehoor gaf aan de recente oproep van het college aan de bevolking om melding te maken van onnodige verkeerstekens en/of -borden. In zijn open brief geeft de werkgroep een aantal voorbeelden van situaties waarin de gemeente Nijmegen de wet geweld aandoet.

De gemeente maakt er de laatste jaren een gewoonte van om in de nabijheid van scholen een ‘schoolzone’ aan te leggen. Zo’n zone is echter niet meer dan een aantal brede strepen op de weg met het woord ‘schoolzone’, een adviessnelheidsbordje van 15 km/uur dat wettelijk helemaal niet is toegestaan.

Een ander voorbeeld betreft voetgangersoversteekplaatsen (VOP’s) die in Nijmegen in sommige gevallen niet aan de landelijke inrichtingscriteria voldoen. Als er slechts sprake is van af en toe een oversteker is de aanleg van een VOP niet aan de orde. VOP’s die dan toch aangelegd worden, creëren slechts schijnveiligheid. Het niets regelen zorgt ervoor dat ieder beter oplet bij het oversteken. Als er een VOP aangelegd wordt, dan op een verhoogd plateau om snelheidsremmend te werken..

Verwijderen
De Werkgroep Verkeer vraagt zich overigens af of er wel iets gedaan wordt met de meldingen die bij de gemeente binnenkomen over onnodige verkeerstekens en/of –borden. Zelfs na vele malen, gedurende vele jaren, melden van onjuiste bebording zijn deze nog steeds niet verwijderd. De Nijmeegse Fractie zet er op in dat het gehele bordenbestand van de gemeente Nijmegen wordt geïnventariseerd en dat wettelijk onjuist geplaatste borden worden verwijderd. Dat geldt ook voor onnodige bebording.

Onveilig stationsgebied
De Werkgroep Verkeer grijpt de open brief aan om nogmaals nadrukkelijk aandacht te vragen voor herinrichting van het verkeersonveilige gebied rond het Nijmeegse centraal station. Dat hier regelmatig conflicten voorkomen lijkt logisch als voetgangers van en naar het station een primaire fietsroute en een drukke busbaan moeten kruisen en ook nog eens geconfronteerd worden met halend en brengend autoverkeer. Een vreemde situatie, want op dit plein gelden gewoon de verkeersregels en dat betekent bijna altijd dat de voetgangers het overige verkeer voorrang moeten verlenen. Om daar verandering in te brengen zou voor de voetgangers tenminste een heldere voetgangersoversteekplaats (VOP) moeten worden aangelegd over de busbaan en de fietsroute. Daarnaast moet er beduidend meer legale parkeerruimte voor afhalers en brengers worden aangelegd, want die blokkeren nu regelmatig voetpaden en fietsstroken. Voorts moeten de taxistandplaatsen zo ingericht worden dat ze alleen voor taxi’s bereikbaar zijn. Ook dient de kruising van de snelfietsroute met o.a. busverkeer opnieuw bezien te worden. Dit zijn maar enkele van de noodzakelijke ingrepen.

Plaats een reactie