Een sociaal Nijmegen

Stadspartij Nijmegen ziet Nijmegen als sociale stad. Een plek waar we oog hebben voor elkaar. We zijn en blijven een stad waar we zorgen voor iedereen die het nodig heeft en ons ontfermen over mensen die kwetsbaar zijn. We tonen respect naar onze ouderen en zorgen dat zij gelukkig oud kunnen worden in deze stad. Iedereen krijgt de ruimte om prettig te wonen. Daarom gaan we als stad groeien, maar dit mag nooit ten koste gaan van leefbaarheid en betaalbaarheid van woonruimte.

Word lid