• Home
  • Nieuws
  • Nieuwe spelregels betaald parkeren: Realistische en Toegankelijke Oplossingen

Nieuwe spelregels betaald parkeren: Realistische en Toegankelijke Oplossingen

Geplaatst op      Leestijd: 4.5 minuut
Nieuwe spelregels betaald parkeren: Realistische en Toegankelijke Oplossingen

Overal betaald parkeren in Nijmegen? De wildste verhalen erover gingen in de rondte. Tijd om de feiten op een rijtje te zetten. Stadspartij Nijmegen wist de regels voor betaald parkeren ook aan te passen, samen met de PvdA. We leggen uit wat dit betekent. Daarom een vraaggesprek met fractievoorzitter Wendy Grutters.

Vraag: Kun je kort samenvatten wat de visie is van Stadspartij Nijmegen op betaald parkeren?
Wij willen alleen betaald parkeren waar het écht nodig is. Waar het nodig is omdat inwoners veel overlast ervaren als we geen betaald parkeren invoeren. Tegelijkertijd willen we dat parkeervergunningen betaalbaar blijven én dat er goede alternatieven zijn om mobiel te blijven als je woont in een gebied waar parkeren, maar beperkt mogelijk is. Denk hierbij aan genoeg OV in de buurt of de mogelijkheid tot deelmobiliteit.

Vraag: Waarom komen er eigenlijk nieuwe spelregels voor betaald parkeren?
Als Stadspartij begrijpen we heel goed waarom er nieuwe regels nodig zijn. De huidige parkeervoorschriften zijn simpelweg niet toereikend als het gaat om ernstige overlast, zoals we zien in straten zoals de Groenestraat. Bewoners konden niet meer bij hun eigen woning komen. De plekken stonden vol door werknemers van een nabijgelegen bedrijf. Zij vroegen daarom om gereguleerd parkeren en om betaalbare bewonersvergunningen. Maar dat kregen ze niet, omdat we als gemeente zelf de lat ge hoog hadden gelegd.

Momenteel wordt pas een parkeerdrukmeting uitgevoerd als meer dan 50% (formeel is de regel 50% plus 1 bewoner) van de bewoners van een wijk aangeeft dat het parkeerprobleem problematisch is. Als die meting aangeeft dat minstens 80% van de plekken volstaat, wordt betaald parkeren ingevoerd. Die drempel van meer dan 50% wordt bijna nooit bereikt. Omdat bijvoorbeeld niet-autobezitters geen zin hebben om mee te doen aan zo'n peiling. Dus, als je in een buurt woont waar je dagelijks vele rondjes moet rijden om een parkeerplek te vinden, wil je niet hoeven opboksen tegen een te bureaucratische regel. Daarom is het essentieel dat we ook handelen als een kleiner deel van de bewoners kan aantonen dat de overlast er daadwerkelijk is.

Vraag: Hoe wilde het college dat dan oplossen?
Het college stelde voor om al onderzoek te doen naar de parkeeroverlast zodra 10% van de bewoners uit die buurt klaagt. Wij vinden het belangrijk om alle signalen van overlast serieus te nemen. Maar 10% vindt Stadspartij Nijmegen wel aan de lage kant. Bij eerdere aanvragen van wijkbewoners voor een parkeerdrukonderzoek meldde 18 tot 22% zich bij de gemeente. Daarom vindt Stadspartij Nijmegen het logischer van 20% uit te gaan.

Als 1 op de 5 bewoners aangeeft overlast te ervaren, wordt er een onderzoek gedaan in hun wijk. Pas als gemiddeld uit 10 metingen blijkt dat de druk boven de 80% ligt, wordt er betaald parkeren ingevoerd. Bewoners krijgen dan een betaalbare vergunning en kunnen zo weer nabij huis parkeren.

Vraag: Waarom is die 80% parkeerdruk zo overlastgevend?
Nou, ik kan je vertellen dat wanneer de parkeerdruk in de wijk 80% of meer bedraagt, je ontzettend veel rondjes moet rijden voordat je een parkeerplekje vindt. Het voelt als een eindeloze zoektocht, waarbij je steeds gefrustreerder raakt omdat er simpelweg geen plek te vinden is.

Vraag: Er wordt gezegd dat er betaald parkeren in de hele stad wordt ingevoerd, hoe zit dat?
Nee, dat klopt niet. Het college heeft wel voorgesteld om in de wijken waar grootschalige nieuwbouw plaatsvindt automatisch betaald parkeren in te voeren. Dit voorstel is echter aangepast door de PvdA en de Stadspartij Nijmegen. Daardoor komt er niet automatisch betaald parkeren bij alle grote nieuwbouwontwikkelingen. Dit doen we alleen in locaties waar dat al eerder besloten was zoals in het Waalfront, Hof van Holland in Lent of in de toekomstige Winkelsteeg.

Als grote nieuwbouw buiten die gebieden toch gepaard moet gaan met betaald parkeren volgens het college, dan moeten de wethouders eerst naar de raad komen met een voorstel. Stadspartij Nijmegen zal zich dan kritisch opstellen: betaald parkeren alleen als het moet en als er genoeg alternatieven zijn om mobiel te blijven.

Vraag: Waarom zijn er nieuwbouwgebieden waar sowieso betaald parkeren komt?
De stad groeit snel en er is een grote vraag naar nieuwe woningen. Er is zoveel vraag dat we niet genoeg ruimte hebben om bij iedere nieuwe woning ook genoeg parkeerplaatsen te bouwen. Huizen zouden dan onbetaalbaar worden. In buurten zou er geen plek meer zijn voor groen, spelen en ontmoeten.

Daarbij, als Nijmegen groeit en er steeds meer inwoners met een auto komen, raakt de stad verstopt en groeit het aantal files enorm. Binnen de bestaande stad kunnen we geen huizen slopen om wegen te verbreden. Mensen aanmoedigen om minder gebruik te maken van de auto is de enige manier om de stad bereikbaar te houden en tegelijkertijd te kunnen bouwen tegen de woningnood.

Daarom zorgen we op twee manieren binnen die aangewezen gebieden (Winkelsteeg, Waalfront etc. ) dat daar geen onnodige parkeerdruk ontstaat. We bouwen woningen nabij grote OV-knooppunten en waar genoeg deelmobiliteit te vinden valt met heel weinig of zonder eigen parkeergelegenheid. Dit geldt onder andere voor het Stationsgebied, Hof van Holland, de Binnenstad en de Winkelsteeg. Of we bouwen woningen waar parkeren verplicht op eigen terrein moet gebeuren. Niet iedere bewoner wil dat per se. Wie afziet van parkeren op eigen terrein, krijgt dan ook geen parkeervergunning. Dit soort woonvormen worden vooral gebouwd voor doelgroepen als starters en eenpersoonshuishoudens.

Het is een kwestie van prioriteiten stellen: woningen of parkeerplaatsen. Vooral als we wonen betaalbaar willen houden. Maar we zijn ertegen om deze regels op alle nieuwbouwcomplexen en in alle wijken in de stad lukraak toe te passen.
Schrijf in voor onze nieuwsbrief en we informeren je periodiek.
InschrijvenWord lid