Herbouw Donjon – DNF verheugt zich op de nieuwe skyline van Nijmegen

Door 27 mei 2015Nieuws

DNF is een groot voorstander van de herbouw van de Donjon. Het verrijkt de Nijmeegse cultuurhistorie en het Valkhof. De te verwachten toeristische impact betekent een welkome impuls voor de Nijmeegse economie en citymarketing.

Tien jaar geleden alweer, was Nijmegen trots op de verschijning van de Donjon aan de skyline. Een initiatief van trotse bewoners en ondernemers die er de schouders onder staken om voor het feestjaar een markant monument terug te brengen in de stad. Diezelfde bewoners en ondernemers opperden negen jaar geleden het idee de toren terug te bouwen in Nijmegen. Acht jaar geleden werd begonnen met de aanbesteding en meldde de Stichting Donjon Nijmegen zich om die opgave te volbrengen. Nu in 2015, hebben we nog steeds geen Donjon. Het Valkhof straalt nog steeds niet zoals het hoort te stralen, en ligt er troosteloos bij.

Natuurlijk, een belangrijk project als de Donjon en de herinrichting van het monumentale Valkhof vraagt om zorgvuldigheid. Maar de traagheid doet geen recht aan het enthousiasme waarmee die burgers en ondernemers 10 jaar geleden begonnen aan het project, en is bijna beschamend. Het is bewonderenswaardig dat alle initiatiefnemers hun enthousiasme hebben weten te bewaren.

Gelukkig ligt nu er nu eindelijk een zorgvuldig samengesteld beeldkwaliteitsplan en bestemmingsplan op tafel. Het is prettig om te weten dat ook de festivals er nu vertrouwen in hebben dat het Valkhof een geschikte locatie blijft om evenementen te organiseren. We hebben de (voorlopige) ontwerpen gezien voor Donjon en Valkhof en die hebben de kwaliteit die we voor ogen hadden. Het is nu tijd om door te pakken en vaart te maken met het afronden van dit plan.

Bij een dekking van 70% van de kosten van de herbouw van de Donjon kan er werkelijk worden gebouwd. Het bestemmingsplan is een minimale basis voor de ‘’go’’ van de bouw waardoor het benaderen van financiers en exploitanten nu eindelijk kan worden afgerond door de Stichting Donjon Nijmegen. Wij hopen dat de organisatie van de Donjon met dit bestemmingsplan in de hand snel de exploitatie rond kan krijgen en kan gaan bouwen. Stadspartij De Nijmeegse Fractie verheugt zich nu al op de nieuwe skyline van Nijmegen.

Plaats een reactie