Duurzaamheid moet je doen!

Duurzaamheid heeft betrekking op een groot deel van ons dagelijks leven en zo wordt dat ook steeds meer ervaren door mensen. Er zal een verandering gaan plaatsvinden van stimulering door de overheid naar het zelf doen door bewoners en bedrijven. De Nijmeegse Fractie vindt dat een goede ontwikkeling.

Een duurzame woning
Mensen kunnen veel zelf doen door bijvoorbeeld de woning te isoleren of zonnepanelen aan te schaffen. Deze zonnepanelen geven iemand bovendien de regie over de eigen energieopwekking. De energierekening gaat omlaag en je stimuleert de regionale economie. Dit is een investering in je toekomst en in de waarde van je pand.

Woningbouwcorporaties
De corporaties zijn bezig met het verbeteren van woningen, zodat er steeds meer een energielabel A of B kunnen krijgen. De vervolgstap zal moeten zijn dat er wordt geïnvesteerd in zonnepanelen. Wij vinden dat de gemeente versneld moet investeren in onze eigen gebouwen, scholen en sportclubs. Daar is brede steun voor. Het gaat allemaal echter nog veel te langzaam.

Windenergie
Investeren in zonne-energie kan zonder allerlei bezwaarprocedures. Dat geldt niet voor windenergie. Daar willen we dan ook niet onze focus leggen. Wij zijn bovendien zeker niet voor windmolens in de buurt van woonwijken, zoals Dukenburg en Lindenholt, of in ons open landschap. Eventuele investeringen door Nijmegen in windmolenparken in de Noordzee of over de grens in Duitsland vinden wij een betere optie.

Samenwerking met Arnhem
Wij zien voldoende mogelijkheden om samen te werken met Arnhem op het gebied van duurzaamheid en energie. In Arnhem is het bedrijfsleven al veel meer betrokken, iets waar Nijmegen van kan leren. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat we in Nijmegen geen goede initiatieven hebben vanuit het bedrijfsleven. Denk bijvoorbeeld aan de binnenstadservice en de recente praktijkproef De Goerencirkel.

Wat ons betreft is het duurzaamheidmotto voor de komende jaren: houd het praktisch en pak nú door.

Plaats een reactie