Column: Taxivignet garantie voor kwaliteit

Door 28 februari 2014Mobiliteit, Nieuws

Fractievoorzitter Ben van Hees maakt zich al een aantal jaren sterk voor een taxivignet in Nijmegen. In deze column legt hij uit waarom. 

Sinds de taxiwet uit 2000, waarbij taxivervoer vrijgegeven werd, is het in veel steden een rommeltje. Zo ook in Nijmegen. Een aantal steden is inmiddels overgegaan tot het invoeren van eigen regels om zo de wildgroei en de daarmee gepaard gaande problemen aan te pakken.

De Nijmeegse Fractie heeft al in 2010 gepleit voor het invoeren van een Nijmeegs taxivignet, waardoor de goede taxichauffeurs te herkennen zijn. Zij mogen dan op de door de gemeente aangewezen taxistandplaatsen staan. Zo’n plaats is bij het station. Op dit moment is duidelijk te zien wat het ontbreken van een goed beleid betekent: een overvloed aan taxi’s waarvan bij sommigen de kwaliteit bedroevend is. Geen stratenkennis, onvoldoende kennis van de Nederlandse taal, weigeren van korte ritten, extra omrijden, etc. Een fraaie binnenkomst voor de toerist in Nijmegen.

De 4daagse nadert weer en de spanning onder de chauffeurs neemt toe. Daarom heeft De Nijmeegse Fractie het initiatief genomen om samen met de twee georganiseerde taxiverenigingen aan tafel te gaan zitten om afspraken te maken. Dat is gelukt en beide verenigingen werken nu samen en garanderen kwaliteit bij de bij hun aangesloten taxi’s, zowel de auto als de chauffeur. Nu moet de gemeente nog over de brug komen, want als er geen goede standplaatsen aangewezen worden van waaruit deze taxi’s kunnen opereren dan is het werk voor niets geweest.

De vraag van De Nijmeegse Fractie om een taxivignet in  te voeren is echter door het college afgewezen. Bij een bespreking tijdens de Politieke Avond van 26 februari bleek dat bijna alle fracties het college klakkeloos volgen. Nee, er waren geen problemen werd gezegd en alles loopt op rolletjes, dus waarom dan nog extra regels invoeren? Nu gaat het niet om extra regels, want de verenigingen regelen alles zelf. De gemeente moet alleen het vignet erkennen en goede beschermde taxistandplaatsen aanwijzen. Geen moeite zou je zeggen. Het blijkt maar weer eens dat veel raadsleden hun eigen stad en de daar optredende problemen niet kennen. Door uit het stadhuis te gaan en je wat meer onder de “gewone” mensen te begeven kun je veel over je stad te weten komen. Nu is het wachten op de eerste taxioorlog.

Plaats een reactie