Wonen – mooi en veilig Nijmegen

Door 17 maart 2014Nieuws, Wijken, Wonen

De discussie over wonen in Nijmegen gaat de afgelopen jaren altijd over betaalbaarheid. Dat is begrijpelijk; wonen is een basisbehoefte die voor veel mensen een belangrijk deel van hun inkomsten vergt. Daarbij komt echter sinds kort het landelijk beleid waarbij woningbouwcorporaties een verhuurdersheffing wordt opgelegd. Hierdoor zien corporaties zich gedwongen om de huren te verhogen met meer dan de inflatie. De Nijmeegse Fractie (DNF) verwacht van de corporaties dat ze flink investeren in verduurzaming van hun woningen, zodat de energiekosten per woning kunnen dalen en de lastenverhoging (deels) kan worden opgevangen. Verder blijft natuurlijk wel dat als huurders in aanmerking komen voor huurtoeslag (ruim 1/3 van het totaal), ze de huurverhoging terug krijgen door een hogere toeslag.

We maken ons ook zorgen om de consequenties van de woningbouwcrisis voor de bouwplannen in de stad. De gemeenteraad heeft besloten om Waalsprong en Waalfront voorrang te geven vanwege onze grote gemeentelijke financiële risico’s. Daarnaast zullen er in de bestaande stad wel woningen voor zorgbehoevenden (voornamelijk ouderen) gebouwd mogen worden. Daar lopen we in verschillende delen van de stad flink op achter (zie bijvoorbeeld de discussie over ouderencentrum Nieuw Doddendaal).

Daarnaast vinden wij echter als DNF dat er ook in de bestaande stad gebouwd moet worden voor starters op de woningmarkt. Werkende jongeren hebben nu veel te lange wachttijden, juist ook omdat ouderen veel langer in hun eigen huis blijven wonen. Juist in de bestaande stad kunnen lokale bouwondernemers gestimuleerd worden om woningen voor ouderen en starters te bouwen. Bijkomend voordeel is dat ook studenten, die nu na hun afstuderen nog te vaak onnodig lang in hun kamers blijven wonen, voor Nijmegen behouden blijven en er ook daar doorstroming ontstaat. We zouden de mooie panden in de 19e eeuwse schil van de stad bijvoorbeeld kunnen labelen voor appartementen (een appartement per verdieping). Door meer te sturen op de woningmarkt kunnen we nog veel winst behalen, ook leefbaarheidswinst. Daarom zijn we als DNF voorstanders van duidelijke definities van wonen in de bestemmingsplannen, en het weer labelen van woningen voor 55-plussers of zorgbehoeftigen. De Raad van Staten heeft Nijmegen recent teruggefloten in bestemmingsplan West omdat we daar veel te onduidelijke woondefinitie hanteren. Iets voor de nieuwe coalitieonderhandelingen.

Tenslotte kiezen we als DNF er uitdrukkelijk voor om extra in te zetten op Dukenburg. Het winkelcentrum van de Meijhorst moet wat ons betreft snel worden vernieuwd met woningen boven winkels. Ook de oude HAN-locatie moet bebouwd worden. Plannen in de Weezenhof zijn al in een ver gevorderd stadium. Ook hier kunnen lokale bouwondernemers aan de slag, als het aan ons ligt. We zetten de bestaande stad niet op slot, en zoeken steeds naar maatwerk. De behoeftes van onze inwoners zijn daarin leidend.

Albaer Hillen, lijsttrekker

Plaats een reactie