Vragen over verkeerssituatie bij het Centraal Station

Door 18 december 2013Mobiliteit, Nieuws, Veiligheid

Ruim een jaar geleden (november 2012) heeft De Nijmeegse Fractie mondelinge vragen gesteld aan wethouder Beerten inzake de verkeersonveilige situaties rondom het Centraal Station. Op een aantal plekken zijn er als gevolg van de herinrichting gevaarlijke kruisingen ontstaan voor de verschillende verkeersdeelnemers. Het betreft met name de kruisingen ter hoogte van het ROC, de esplanade en ter hoogte van het belastingkantoor. De wethouder refereerde destijds aan de gewenning van alle verkeersdeelnemers aan de nieuwe situatie. Van de zijde van de gemeenteraad zijn er toen diverse suggesties voor maatregelen gedaan.

Van het college willen wij graag nadere informatie ontvangen over dit dossier. Vandaar dat we tijdens de Politieke Avond van 18 december de volgende vragen hebben gesteld:

1. Wat heeft u de afgelopen 12 maanden ondernomen aan fysieke ingrepen of andersoortige aanvullende maatregelen?
2. Heeft u scherp in beeld hoeveel ongelukken of bijna-ongelukken er in de afgelopen 12 maanden zich hebben voorgedaan?
3. Hoe frequent en hoe intensief heeft u in de afgelopen 12 maanden contact gehad met de buurtbewoners, ondernemers, onderwijsinstellingen, vervoerders, etc.?
4. Zijn deze maatregelen wat uw college betreft afdoende voor het creëren van de door de gemeenteraad gewenste verkeersveilige situatie?

Plaats een reactie