Vragen over elektrificatie Maaslijn

Door 27 februari 2014Mobiliteit, Nieuws

Lijsttrekker Albaer Hillen heeft deze week schriftelijke vragen gesteld aan het college over de elektrificatie van de Maaslijn. Dit is het spoor tussen Nijmegen en Venlo. Bij elektrificatie is er sprake van continue elektrische voeding van de trein door een bovenleiding of derde rail. Elektrificatie biedt voordelen ten aanzien van reistijd, aanschaf- en exploitatiekosten van treinen en geluidshinder. De Maaslijn is toe aan deze verbetering.

De provincies Noord-Brabant en Limburg steunen dit project van harte, net als De Nijmeegse Fractie. De fractie vraagt daarom aan de wethouder of er al meer duidelijkheid is over het project, of de provincie Gelderland ook meewerkt aan de lobby en of het college zelf ook actie gaat ondernemen.

De Nijmeegse Fractie volgt de ontwikkelingen op de voet en hoopt dat deze verbeteringsslag op het spoort snel dichterbij komt.

Plaats een reactie