Stadspartij DNF: “Waalhalla is een meerwaarde voor Nijmegen”

Door 10 juni 2015Nieuws

Stadspartij DNF (De Nijmeegse Fractie) beseft wat Waalhalla voor sportliefhebbers en jongeren betekent en ondersteunt, als coalitiepartner hebben wij afgesproken in het coalitieakkoord, Waalhalla te steunen in de zoektocht naar een nieuwe huisvesting. En wat je belooft moet je ook doen en dat doet DNF ook. CP Kelko lijkt ons op dit moment het beste alternatief. Hoewel wij ook de Vasim geschikt achten, echter past dit niet in de deadline van 1 juli en is ons duidelijk dat ook Vasim van tijdelijke aard zou zijn. Maar risicodragend zoals duidelijk wordt uit het eerste plan, 1,1 miljoen euro is erg veel, zo’n bedrag staat ook niet in verhouding tot andere partijen op sportgebied.

Gelukkig is ook Waalhalla zelf die mening toegedaan en hebben zij een alternatief business plan gelanceerd waarbij zij o.a. de evenementen die hen bedrijfsmatig slagvaardiger maakten, loslaten. Dat betekent dat de verbouwing van het beoogde CP Kelko minder kosten met zich meebrengt en Waalhalla zich focust op haar kernactiviteit het skaten. Hiermee is Waalhalla niet alleen een meerwaarde voor Nijmegen op het gebied van sport maar ook maatschappelijk omdat zij de belangrijke doelgroep jeugd en jongeren een doelgerichte activiteit brengen. Wij zien Waalhalla daarin ook als jongerencentrum maar ook een meerwaarde voor het ontwikkelgebied Waalfront.

Echter lopen we ook tegen een deadline aan van 1 juli aanstaande, wij zijn blij met de toezegging van de wethouder om het alternatieve plan van Waalhalla als basis toenemen voor een nieuw voorstel en deze uiterlijk 8 juli, mogelijk zelfs al 24 juni aan de raad te presenteren. DNF hecht er veel waarde aan dat deze deadline wordt gehaald. Juist omdat hier het voortbestaan van Waalhalla van afhangt.

Voor wat betreft de kosten, het plan van Waalhalla vraagt deze om een kleine 4 ton onrendabele investering van de gemeente. Er moet gezocht worden naar de mogelijkheden voor deze investering. DNF zal in principe een investering steunen. Vragen wij ons wel af of we Waalhalla, ondanks dat zij al veel hebben gedaan als het loslaten van de evenementen en het meedenken in de verlaging van de kosten, ook niet in de toekomst verder moeten uitdagen meer commerciëler te gaan werken en hoe we dit kunnen stimuleren.

Stadspartij DNF steunt Waalhalla en hoopt dan ook dat zij per 1 juli aan de slag kunnen met de verbouwing van CP Kelko en daar op korte termijn haar bijzondere activiteiten kan voortzetten.

Plaats een reactie