Pilot basisondersteuning voor bijstandsgerechtigden

Door 29 april 2015Nieuws, Werk & Inkomen

Stadspartij DNF steunt pilot basisinkomen maar noem het wat het is: ‘’Een pilot basisondersteuning voor bijstandsgerechtigden’’

Stadspartij DNF (De Nijmeegse Fractie) vindt de proef met het basisinkomen zoals door Groen Links wordt voorgesteld een interessante discussie en zijn het ermee eens dat een minder bureaucratisch systeem wenselijk is. We hebben niet voor niets iets als een formulierenbrigade nodig. DNF staat hier vooral pragmatisch in en niet ideologisch.

Groen Links geeft zelf al aan dat een pilot basisinkomen voor alle Nijmegenaren op basis van wetgeving nu niet uitvoerbaar is. Daarin vindt DNF dat ‘het beestje bij de naam genoemd moet worden, om verwarring te voorkomen. Wek de juiste indruk en noem dit een pilot basisondersteuning (niet basisinkomen) voor bijstandsgerechtigden.

DNF is er voorstander om ZZP’ers te betrekken en zou graag extra aandacht willen voor jeugdige bijstandsgerechtigden. Daarnaast zien wij graag een deel van de Wajongers mee opgenomen in de pilot groep.

DNF wil aan de door Groen Links reeds genoemde meetpunten (afname uitvoeringslasten, werk vinden en welbevinden) twee extra meetpunten toevoegen:

  1. Meting wat een basisondersteuning doet met actief burgerschap van de deelnemers
  2. Meting of de deelnemers meer inkomen genereren o.b.v. de basisondersteuning

Voorts geven wij ook de voorkeur om de meting per doelgroep (bijstandsgerechtigden, jeugdige bijstandsgerechtigden, ZZP’ers en Wajongers) te benoemen.

DNF ziet een valkuil waar een oplossing voor moet komen. De pilot gaat uit van twee  componenten:

  1. Arbeidsmarkt die ruimte biedt
  2. Deelnemers die te allen tijde gezond zijn en kunnen werken

Mocht een deelnemer arbeidsongeschikt raken dan dient er wel een vangnet te zijn voor de deelnemers.

Het experiment is voor DNF geslaagd als deze goed meetbare resultaten kan laten zien. Maar dat wel duidelijk is dat het hier een beperkte pilot betreft voor een beperkte groep.

 

Plaats een reactie