Ton van den Bergh

Fractievertegenwoordiger

Portefeuille

Wijken, Zorg & Welzijn (Wmo, jeugdzorg, preventief jeugdbeleid, GGZ, GGD, beschermd wonen diversiteit, asiel, gezondheid, mantelzorg, vrijwilligersbeleid), Seniorenbeleid

mail: Ton@stadspartijDNF.nl