Nieuwe kansen voor ouderen in Doddendaal

Door 29 januari 2014Nieuws, Seniorenbeleid, Wonen

Lijsttrekker Albaer Hillen heeft tijdens de gemeenteraadsvergadering van 29 januari gezorgd voor een raadsbreed gesteunde motie over de toekomst van Nieuw-Doddendaal. Dit is een belangrijke eerste overwinning richting een oplossing voor ouderenhuisvesting in het stadscentrum. Hillen is al bijna een jaar achter de schermen bezig met een permanente oplossing voor deze ouderen, die graag in het centrum willen blijven wonen. De Nijmeegse Fractie is dan ook blij met de steun van alle partijen. Het feit dat alle partijen voor de motie hebben gestemd, laat zien hoe groot het maatschappelijk belang van Nieuw-Doddendaal is. Er moet nog veel gebeuren en de eerste stap is gezet. Onderstaand de  volledige tekst van de raadsbrede motie.

 

Motie: Maatwerk bij woonwensen gaat niet vanzelf

De gemeenteraad van Nijmegen in openbare vergadering bijeen op 29 januari 2014,

Constaterende

 • Dat vanuit rijks wetgeving mensen met een relatieve lichte zorgvraag geen indicatie meer voor verblijf krijgen en worden geacht langer thuis te blijven wonen.
 • Dat in de meeste gemeenten het aanbod niet voldoet aan de vraag; er zijn onvoldoende betaalbare alternatieven voor thuis wonen met zorg[1]
 • Dat de korte termijn waarop de beperking van toegang tot intramurale verblijfsvormen wordt geregeld niet past bij de omvang van de benodigde aanpassingen voor het zorgvastgoed[2]
 • Dat de Raad voor leefomgeving en infrastructuur het kabinet adviseert een heldere visie over wonen, zorg en welzijn uit te werken voor de komende tien tot vijftien jaar. Deze visie bevat een duidelijk standpunt over de vraag voor welke chronische zorgindicaties de scheiding tussen woon- en zorgkosten gaat gelden en wat de route daar naartoe is. Dit biedt duidelijkheid aan partijen, zodat zij met elkaar een langetermijnstrategie voor het zorgvastgoed en voor huur- en koopwoningen kunnen ontwikkelen en hierin gaan investeren.[3]
 • Dat ZZG mensen een maatwerkoplossing biedt op basis van de huidige voorzieningen, grotendeels buiten het stadsdeel centrum.
 • Dat in het stadsdeel centrum op dit moment geen alternatief is voor ouderen met een lichte zorgvraag die wel enige vorm van groepswonen willen (met scheiding van wonen en zorg) en een zeer beperkt aanbod zelfstandige woningen die levensloopbesteding zijn.
 • Dat in het stadsdeel centrum op dit moment geen locatie is voor beschermd wonen voor mensen met een zzp 4 of hoger.
 • Dat de huidige ouderen met een indicatie zzp 1-3 met verblijf deze behouden. Dit betekent dat zij kunnen kiezen om weer zelfstandig te gaan wonen of elders intramuraal worden geplaatst, maar dan het risico lopen tussen zeer zware zorgvragers terecht te komen.

Overwegende

 • Dat mensen zoveel mogelijk oud moeten kunnen worden in de eigen wijk, nabij hun eigen netwerk en sociale contacten
 • Ook ouderen met een relatief lichte zorgvraag behoefte kunnen hebben aan een vorm van groepswonen
 • Juist ouderen met dementie behoefte hebben aan structuur vastigheid en dus een vaste woonplek
 • Dat de verwachting is dat binnen 2 jaar in en nabij het centrum nieuwe initiatieven voor beschermd wonen gereed zijn.
 • Dat het  verstandig is om een onderzoekstraject te starten naar de mogelijkheden van Nieuw-Doddendaal voor de toekomst.

Appèl
Doet een appèl op ZZG en Portaal om de huidige bewoners van Nieuw Doddendaal in ieder geval tot medio 2016 daar te laten blijven wonen.

Roept het college op,

1. In gesprek te gaan met ZZG en Portaal, teneinde hen te bewegen de huidige bewoners van Nieuw Doddendaal in ieder geval tot medio 2016 daar te laten wonen.

2. En daarnaast in gesprek te gaan met alle betrokken organisaties in Nijmegen met als doel de komende twee jaar:

a Nieuwe initiatieven te stimuleren die wonen in het centrum voor mensen met een zwaardere zorgvraag (zzp 4 en zwaarder / intramuraal) mogelijk maken

b Stadsbreed te komen tot nieuwe initiatieven gericht op nieuwe woonvormen voor ouderen met een relatieve lichte zorgvraag, waarbij sprake is van scheiding tussen wonen en zorg (zzp 1-3)

Plaats een reactie