Veiligheid voorop bij nieuwbouw Basisschool Brakkenstein

Door 23 januari 2014Mobiliteit, Nieuws, Onderwijs
Fractielid Jean-Paul Broeren was op 20 januari op een drukbezochte wijkbijeenkomst in Brakkenstein. De avond, die georganiseerd was door de wijkraad en de ouderraad van de basisschool, stond in het teken van de nieuwbouw van Basisschool Brakkenstein.
Ouders en buurtbewoners maken zich terecht zorgen over de onveilige verkeerssituatie die zal ontstaan bij de nieuwe school. Het grote probleem is de verkeersveiligheid aan de Heyendaalseweg en de parkeerdruk in de wijk die nu al groot is. Hier hebben ze bij de basisschool aan de Lentiusstraat ook al veel last van. In de nieuwe plannen bij Roomsch Leven ontstaan er ook weer nieuwe onveilige verkeerssituaties rondom de nieuwe school en op het schoolplein omdat men op het plein een zoen en zoef-zone wil maken.
Jean-Paul Broeren, die zelf actief is in Brakkenstein als jeugdtrainer, heeft tijdens de bijeenkomst voorgesteld om te praten over eenrichtingsverkeer op de Lentiusstraat en over de mogelijkheden voor een parkeergarage onder de school. Op die manier kunnen personeelsleden en ouders parkeren onder de school en hoeven er geen auto’s over het schoolplein te rijden. Ook de fietsen kan men daar kwijt, zodat er extra veel ruimte is om te spelen.
De Nijmeegse Fractie hoopt  dat het gesprek tussen de Stichting St. Josephscholen, ouderraad en wijkraad snel op gang komt. De Stichting St. Josephscholen is de eerst verantwoordelijke om dit goed met ouders en buurt op te pakken. In dat gesprek zouden ook de mogelijkheden voor nieuwbouw op de huidige locatie besproken kunnen worden.

Plaats een reactie