Category

Wonen

Geen bevoorrading van winkels op zondag

By | Economie & Toerisme, Nieuws, Wonen | No Comments

De Verordening Winkeltijden Nijmegen  wordt vanavond aangepast, zodat winkels op zon-en feestdagen van 12.00 tot 18.00 uur open kunnen gaan en de supermarkten van 12.00 tot 22.00 uur. Door deze verruiming zullen veel mensen de winkelcentra op zondag gaan bezoeken.

Er zijn echter ook groepen in de stad die hier last van zullen ondervinden. Dit zal met name zijn tijdens de ochtenduren door het laden en lossen bij supermarkten. Omdat de omwonenden van deze winkels hier al zes dagen in de week mee geconfronteerd worden, dient de fractie vanavond een motie in om het bevoorraden van winkels op zon- en feestdagen te verbieden. Dit met uitzondering van de Vierdaagseweek.

Fractie wil STIP tijdelijk in winkelruimte Meijhorst

By | Nieuws, Werk & Inkomen, Wonen, Zorg & Welzijn | No Comments

Door de verbouwing van de wijkvoorziening in de Meijhorst is het te ontwikkelen STIP genoodzaakt om te zoeken naar een tijdelijk onderkomen. STIP wordt een centraal informatiepunt waar inwoners op een toegankelijke manier informatie en advies kunnen krijgen over werk & inkomen, zorg & welzijn en wonen.

Er zou sprake zijn van een tijdelijke locatie in Zwanenveld. De Nijmeegse Fractie is van mening dat dit, in verband met de parkeerdruk in de wijk, een ongelukkig keuze zou zijn. Daarnaast zou het betaald parkeren de laagdrempelige toegang van het STIP kunnen belemmeren.

De fractie stelt daarom voor om het STIP een plaats te geven in een lege winkelruimte in de Meijhorst. Hierdoor kan de leegstand in de wijk tijdelijk tegengegaan worden en tegelijkertijd kan het STIP een goede start maken.

Woningen voor ouderen in het centrum behouden

By | Nieuws, Seniorenbeleid, Wonen, Zorg & Welzijn | No Comments

Fractielid Albaer Hillen heeft op woensdag 23 oktober vragen gesteld aan de wethouder Zorg en Welzijn over de toekomst van Wooncentrum Doddendaal in de binnenstad.

Huize Doddendaal, het enige zorgcentrum voor ouderen in het centrum, is toe aan vernieuwing. Een renovatie is een van de mogelijkheden, maar een besluit is er nog niet genomen.

De Nijmeegse Fractie is van mening dat ouderen de mogelijkheid moeten houden om in het centrum te wonen. Een sluiting van het zorgcentrum is voor ons dan ook geen optie.

De wethouder is het met de Nijmeegse Fractie eens dat iemand de regie moet nemen. Wij zullen Zorggroep Zuid Gelderland en woningcorporatie Portaal oproepen om helderheid te scheppen over de toekomst en aan te geven welke vernieuwingen precies nodig zijn.

 

Rondleiding op bouwterrein Plein ’44

By | Nieuws, Ruimte & Bouwen, Wonen | No Comments

Voorafgaand aan de politieke avond van 2 oktober heeft wethouder Kunst van ruimtelijke ordening een rondleiding gegeven op het bouwterrein van Plein ’44. Het project voorziet o.a. in een aantal woontorens (St. Joost, St. Jacob en St. Hubertus) en een parkeergarage voor auto’s en fietsen. Samen met de projectleider van ING Real Estate hebben de raadsleden diverse modelwoningen bekeken. Tijdens de Open Huizen Route op 5 oktober kan iedereen zelf een kijkje nemen. Namens De Nijmeegse Fractie waren Wiet Benda en Leon Busschops bij de rondleiding aanwezig.

Veel klachten over grote concentraties kamerverhuur

By | Nieuws, Wijken, Wonen | No Comments

De Nijmeegse Fractie wordt door een toenemend aantal bewoners van Nijmegen benaderd die overlast ondervinden van grote concentraties kamerverhuur.

De afgelopen jaren heeft de fractie al meerdere malen pogingen ondernomen in de gemeenteraad om strengere regels vast te stellen. Een wens is bijvoorbeeld dat onderzocht wordt hoe kamerverhuur zoveel mogelijk verspreid kan worden over de stad. Helaas was hier geen meerderheid voor.

De fractie neemt de klachten die nu opnieuw in grote getale binnenkomen erg serieus en zal in gesprek blijven gaan met bewoners over het tegengaan van overlast.

Heeft u ook ervaringen die u met ons wil delen? Stuur ons een e-mail: info@denijmeegsefractie.nijmegen.nl

Geen wildgroei kamerverhuur op de singels

By | Nieuws, Openbare ruimte, Wonen | No Comments

De panden aan de Nijmeegse singels, die de fraaie entree naar onze stad vormen, zijn oorspronkelijk gebouwd als statige woonpanden. Rond de eeuwwisseling is de bestemming van de meeste panden omgezet van wonen naar bedrijfshuisvesting (kantoren). Echter, we zien de laatste jaren dat steeds meer kantorenvestigingen zich terugtrekken uit de singels waardoor  er leegstand ontstaat. Tegelijkertijd is er een beweging op gang gekomen om weer in het centrum te gaan wonen.

Nu zijn de panden aan de singels vaak te groot voor tweepersoons huishoudens. De oplossing die dan vaak gekozen wordt, is het opdelen van deze panden in etages. Daarnaast zien we ook het commercieel verkameren van de panden. Het gevaar dreigt nu, doordat commercieel verkameren vaak lucratiever is dan omzetten in etagebewoning, dat hier een monocultuur van panden met kamerbewoning zal ontstaan. Het risico is groot dat door deze eenzijdige omzetting in kamerverhuur het aanzien van onze stadsentree danig zal veranderen en in dit geval niet ten goede.

De fractie heeft daarom aan het college gevraagd om rekening te houden met een evenwichtige verdeling van het type bewoning op de singels.

Fractievoorzitter Ben van Hees werd door Kanaal 13 geïnterviewd over dit onderwerp (zie filmpje).

Overlast door te grote concentratie kamerverhuur

By | Nieuws, Wijken, Wonen | No Comments

In Nijmegen, een stad met veel hoger onderwijs instituten is een grote vraag naar kamers. Daarom is het economisch aantrekkelijk om panden, groot en klein, om te zetten in kamerverhuurbedrijven (maar ook panden voor sociaal maatschappelijke opvang). Het gaat hier niet alleen om studentenkamers. Kamerverhuurders richten zich ook op andere doelgroepen zoals buitenlandse werknemers of tijdelijke bewoners.

Dat levert echter vaak problemen op. Door een te grote concentratie van kamerverhuurpanden de hechte sociale structuur in traditionele wijken aangetast worden. In onze negentiende-eeuwse schil wordt door overbekamering de kwaliteit en het beeld van panden en omgeving aangetast. Een te grote concentratie kan daarbij overlast voor de omwonenden opleveren, denk aan verloederde tuinen met fietsen en vuilniszakken of aan geluidsoverlast.

Veel steden hebben deze problematiek onderkend en hebben maatregelen genomen om te zorgen dat de gemeente en omwonenden greep kunnen houden op de situatie. Wij hebben getracht (recent en in het verleden) over dit onderwerp een discussie in de Raad op gang te brengen. Helaas wil een meerderheid van de Raad niets weten van nieuwe maatregelen. Erger nog, Nijmegen kent zeker 700 panden die illegaal, dus zonder vergunning maar ook zonder deugdelijke controle op brandveiligheid, in gebruik zijn als kamerverhuurbedrijf. Ook hier wil het college en de meerderheid van de Raad geen maatregelen treffen. Dit doet geen recht aan de klachten van omwonenden die dagelijks overlast ondervinden. We mogen hopen dat ernstige incidenten uitblijven.