Category

Uitgelicht

Bedankt Nijmegen!

By | Nieuws, Uit de fractie, Uitgelicht | No Comments

Nijmegen: 6355 x hartelijk bedankt! Stadspartij DNF ontving exact zoveel stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Wij zijn overweldigd door alle steun en felicitaties, waarvoor dank.

Dankzij uw steun zijn wij de grootste lokale partij van Nijmegen geworden. Samen met 3 raadsleden, Wendy Grutters & John Brom & Jean-paul Broeren, gaan wij vol voor het mooiste van Nijmegen!

Wilt u ons blijven helpen en steunen? Meedenken over hoe we Nijmegen nog mooier kunnen maken? Meehelpen tijdens ons vrijwilligerswerk voor de Nijmegenaren zoals tijdens onze kookavonden om bijzondere mensen in het zonnetje te zetten? U aansluiten als lid bij een partij vol mensen met hart voor de stad?

Laat het ons weten: spreek ons persoonlijk aan, of mail naar info@stadspartijDNF.nl.

Voor de complete uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen 2018: bezoek de website van de gemeente Nijmegen.

Stadspartij DNF wil een veiliger Nijmegen

By | Nieuws, Uitgelicht, Veiligheid | No Comments

Wat heb je aan regels als die niet worden gecontroleerd? En wat heb je aan dalende criminaliteitscijfers als de aangiftebereidheid ook steeds meer afneemt? Stadspartij DNF wil steviger inzetten op veiligheid en het aanpakken van overlast. De Stadspartij spreekt veel mensen in Nijmegen die zich niet veilig voelen. De stad wordt de laatste jaren opgeschrikt door inbraakgolven, series overvallen en berovingen en overlast op diverse fronten.

Mensen zijn meldingsmoe, zeker als het om overlast gaat zoals geluidsoverlast, afvaldumping en irritante en soms ook gevaarlijk verkeersgedrag in de binnenstad. Ze hebben het idee niet meer te worden gehoord. Want de politie heeft veelal andere prioriteiten als het gaat om aanpak van overlast. Daarom wil Stadspartij DNF meer cameratoezicht en 24 uur per dag bereikbaarheid en inzet van bureau Handhaving & Toezicht. Als klachten over overlast beter gehoord worden, krijgen we ook een beter beeld waar overlast ervaren wordt. Een makkelijkere mogelijkheid om overlast te melden, is een stimulans om dat ook vaker te doen. Een goede terugkoppeling wat er met meldingen gebeurt is ook een belangrijk verbeterpunt. Dit betekent ook werken aan de publieksvriendelijkheid van toezichthouders.

Laat Nijmegenaren vaker de ogen en oren zijn om de soms al overbelaste opsporingsdiensten te ondersteunen. We willen daarom ook dat er meer en creatief wordt samengewerkt tussen de politie en inwoners op het vlak van burgerinitiatieven. Bijvoorbeeld in het uitwerken en faciliteren van slimme WhatsApp-alarmgroepen. Of, in goed overleg, samenwerking ‘op straat’ met stads- en buurtwachten met goede onderlinge afspraken over afgebakende bevoegdheden.

Toezicht door middel van camera’s werkt preventief, zo is gebleken in onder andere het Kronenburgerpark en in de spoortunnel. Als we daarvoor mobiele, dus snel verplaatsbare, systemen kunnen inzetten, kunnen we méér plekken in de hele stad, dus ook in de wijken, veiliger maken.

We willen ook de wijkagenten vaker en meer terugzien op straat in de wijken. Hun rol als aanspreekpunt voor Nijmegenaren die iets te melden hebben, is enorm belangrijk. Gevoelens van onveiligheid neem je niet alleen weg door aangiftes per computer of meldingen per telefoon aan een meldkamer op afstand. Het heeft veel te maken met vertrouwen en dat win je vooral door persoonlijk contact, het liefst zo dicht mogelijk bij huis. De wijkagent-spreekuren kunnen wat Stadspartij DNF betreft dus geïntensiveerd worden.

Daarnaast moet ‘de politiek’ onophoudelijk in Den Haag blijven aandringen op een stop op verdere centralisatie van de Nationale Politie. Het opheffen van politiebureaus doet het veiligheidsgevoel van de burger geen goed. De politie komt daarmee steeds verder van de gewone mensen te staan.

Stadspartij DNF vindt het tijd om meer naar gevoelens van onveiligheid onder de Nijmegenaren te luisteren. Niet klakkeloos statistieken volgen, maar zorgen serieus nemen. Daarom pleit Stadspartij DNF voor dit pakket aan maatregelen om toe te werken naar een veiliger Nijmegen.

Wendy Grutters lijstrekker & raadslid
Stadspartij DNF, lijst 8

Een samenvatting van dit bericht verscheen in De Gelderlander Editie Nijmegen op 20 maart 2018.

Albaer Hillen

Albaer Hillen – ‘Vergroeid geraakt met dit prachtige Nijmegen’

By | Uitgelicht, Verhalen | No Comments
Albaer Hillen

De 57-jarige Albaer Hillen mag zich redelijk bekend noemen in Nijmegen. Geboren in Tegelen, kwam hij eind jaren ’70 naar de Waalstad om hier politieke wetenschappen en bestuurskunde, theologie en filosofie te studeren. In de loop der jaren raakte hij verknocht aan de stad en werd er zelfs politiek actief. Hij werd, vanaf 2002, gemeenteraadslid voor het CDA, later, vanaf 2012, voor wat nu Stadspartij De Nijmeegse Fractie heet. Tussendoor was hij ook nog eigenaar van visrestaurant De Steiger in de Regulierstraat. Achter zijn naam kan bovendien nog eens een respectabel aantal functies en bezigheden in het vrijwilligerswerk gezet worden. Onder andere is hij een van de oprichters van de Kledingbank Nijmegen en is hij actief voor De Zonnebloem.

‘Vergroeid geraakt met dit prachtige Nijmegen’

1. Waarom houd jij van Nijmegen?

“Al snel raakte ik op veel verschillende manieren vergroeid met Nijmegen, dat ik intussen ‘mijn’ stad ben gaan noemen. Als student, als ondernemer in voormalig visrestaurant De Steiger en in verschillende organisaties en verenigingen heb ik veel mooie mensen ontmoet, waar ik een band mee heb opgebouwd. Mensen maken samen deze stad, dat is me wel duidelijk geworden.”

2. Wat is je mooiste herinnering aan Nijmegen? 

“Mijn mooiste ervaringen zijn ten eerste dat we in het visrestaurant veel jongeren een mooi vak hebben kunnen leren, en verder was ik enorm geraakt door de overweldigende steun die we dik twee jaar geleden als Kledingbank kregen om de vluchtelingen in Heumensoord van goede kleding te voorzien.”

3. Hoe kunnen we Nijmegen nog mooier maken?

“In Nijmegen wonen veel mensen met enorme organisatietalenten. Laten we die mensen vooral de ruimte geven om nieuwe dingen te ontwikkelen. Van woongroepen en moestuinen tot plannen voor de duurzame transitie van onze economie. Geef nieuwe initiatieven een kans, daar word je nooit slechter van!”

4. Wat is je favoriete plek in Nijmegen?

“Plek en moment vallen samen in het antwoord op deze vraag. Ik voel me namelijk geweldig op mijn plaats in de Stevenskerk, als daar op zondagochtend het Oecumenisch City Pastoraat samenkomt om vanuit veel verschillende achtergronden samen kerkgemeenschap te zijn. Die bijeenkomsten boeien en inspireren me.”

5. Wat draag jij persoonlijk bij aan het mooier maken van Nijmegen?

“In Nijmegen is plaats voor een sterke sociale middenpartij, die geworteld is in de stad, zoals Stadspartij DNF waarvoor ik actief ben. Juist op stadsniveau willen mensen dat de politiek pragmatisch problemen oplost en niet vervalt in links/rechts. Verandering realiseer je door in de praktijk van de stad, van onderaf, het goede te doen en het goede dan ook góed te doen. Daarnaast ligt de cultuurhistorie van Nijmegen, als oudste stad, me na aan het hart en ik hoop dat we die onder meer in de Bastei en in het Waterkwartier goed voor het voetlicht kunnen krijgen.”

“De komende jaren liggen er grote uitdagingen op ons gemeentelijke bordje, op het gebied van zorg en welzijn. We moeten zo concreet mogelijk hulp bieden: doen wat nodig is. Ik denk dat ik op verschillende plekken mensen bij elkaar kan brengen om samen te werken aan concrete oplossingen.”

Jan Peters - NEC

Jan Peters – ‘NEC in Eredivisie maakt Nijmegen nog mooier’

By | Uitgelicht, Verhalen | One Comment
Jan Peters - NEC

Om zinvolle besteding van zijn schaarse ‘vrije’ tijd zit de 64-jarige Jan Peters uit het Willemskwartier in Nijmegen heus niet verlegen. Uit de korte opsomming van wat deze superactieve Nijmegenaar zoal doet blijkt wel dat hij heel zijn hebben en houden én zijn hart aan de mooie Waalstad heeft verpand.

Zo is Jan Peters voorzitter van NEC50+ Insite, commissielid Werkgroep Sport van De Nijmeegse Fractie, commissielid Orion Old Stars en zit hij in werkgroep Neerbosch Oost voor het oprichten van een wijkraad. Jan Peters is/was op vele fronten actief voor NEC en voor de KNVB. Beroepsmatig werkte hij jarenlang voor Digital en was hij zelfstandig ondernemer in zijn bedrijf Linkla (kantoormachines).

‘NEC in Eredivisie maakt Nijmegen nog mooier’

1. Waarom houd jij van Nijmegen?

Dat is moeilijk uit te leggen. Waarom hou je van een stad als Nijmegen? Op de eerste plaats de mensen, de Nijmegenaren. Hun instelling, hun gewoonten en cultuur. Past goed bij mij. Maar natuurlijk ook de stad zelf. De historie, maar ook de nieuwe architectuur. Ik heb in mijn leven in zeven verschillende Nijmeegse wijken gewoond, van Lent tot Lindenholt. Steeds gaven mijn buurtgenoten mij het gevoel één van hun te zijn, erbij te horen. Dat heeft me niet onbewogen gelaten en verklaart misschien wel die sterke hang naar de stad.

2. Wat is je mooiste herinnering aan Nijmegen? 

Die hebben alles te maken met mijn geliefde NEC, dat ook heel Nijmeegs is. De Europese avonturen van NEC bijvoorbeeld, toen de club in het seizoen 82-83 de wedstrijden tegen Brann Bergen en het grote Barcelona speelde. Of recenter, in het seizoen 2008-2009, toen NEC in Europa overwinterde na wedstrijden tegen onder andere Udinese, Tottenham Hotspur, Spartak Moskou en Dynamo Boekarest. En mooie herinneringen bewaar ik aan de Vierdaagse en Zomerfeesten. Vooral de Vierdaagse-edities waaraan ik deelnam en ook het Vierdaagsekruisje haalde.

3. Hoe kunnen we Nijmegen nog mooier maken?

Er zijn al wel wat zaken in gang gezet. Bijvoorbeeld de verkoop van het Goffertstadion aan NEC. Hopelijk wordt die deal nu snel geëffectueerd. Het helpt NEC, waar ik groot supporter van ben, in zijn streven om snel weer terug te keren in de Eredivisie. Met een goed presterende voetbalclub op het hoogste nationale niveau, maak je Nijmegen ook mooier. Dat is veel waard voor de uitstraling van je stad. En verder verdienen Lindenholt en vooral Neerbosch-oost een plek in de wijk voor bewoners om bijeen te komen, liefst horeca gerelateerd.

4. Wat is je favoriete plek in Nijmegen?

Het mooiste van Nijmegen vind ik, zoals haast iedereen, de skyline van de stad. Het gevoel van thuiskomen, is dan ook van toepassing als je een paar weken weg bent uit de Keizerstad.

Maar ook het gebied rond De Leemkuil, de ‘Grote Vallei’ en zijn bosrijke omgeving, spreekt mij als voormalig bewoner van Oost Nijmegen erg aan.

5. Wat draag jij persoonlijk bij aan het mooier maken van Nijmegen?

Ik ben sociaal ingesteld, dus hoop wat te betekenen voor de medemens. Mensen weten me regelmatig te vinden voor hulp of advies. Kom ik er niet uit, dan schakel ik mijn Nijmeegse netwerken in en koppel het weer terug. Zo bereik je wel wat in de stad. Ook dat is Nijmegen.

Frank Heijster – Het mooiste van Nijmegen

By | Uitgelicht, Verhalen | No Comments

Frank is in 2006 in Nijmegen komen wonen. Hij kende niets of niemand in Nijmegen, is geen geboren Nijmegenaar (geboren in Zeist). Heeft op veel plekken gewoond: met ouders 12x verhuisd en zelf 10x. Komt uit gezin van 5 kids, waarvan er 4 op verschillende plekken zijn geboren. Heeft ook in Suriname gewoond met ouders. Frank studeerde in A’dam, woonde in Haarlem, maar ook vijf jaar in Portugal (2001-2006), met zijn gezin, als soort van avontuur. Frank: ‘We spraken geen woord Portugees. Jonge kinderen kunnen een andere taal snel leren. Onze kids waren 5 en 7 toen we er heen gingen. Ze spreken nu nog steeds goed Portugees. Ik heb een eigen communicatiebureau en ging in Portugal vanuit dat bureau werken. We woonden er net en toen kwam 09/11 (2001) en stortte de economie in. Ik verloor toen een aantal klanten die de communicatie zelf gingen doen. Na verloop van tijd trok de economie in Nederland weer aan, maar dat gold niet voor Portugal. Na 4 jaar was voor ons duidelijk dat we hier niet veel langer gingen blijven. Maar waar gingen we dan in Nederland wonen? Op welke plek? Dat werd dus Nijmegen.

Ik heb altijd gezegd dat ik graag in het rivierengebied wilde wonen, ook toen ik in Amsterdam studeerde.. We hadden in Portugal een grote kaart van Nederland hangen in onze keuken, en hebben daar samen met de kinderen, inmiddels 11 en 9 jaar oud, de keuze gemaakt.
We twijfelden tussen Arnhem en Nijmegen. Nijmegen past beter bij jullie dan Arnhem zeiden vrienden. Het is wat Bourgondischer en heeft goede voorzieningen, zoals de universiteit. Ik ben hier snel aan werk gekomen. Heb als communicatieadviseur bij enkele bureaus gewerkt, maar er uiteindelijk toch voor gekozen met ons eigen bureau verder te gaan. Daarnaast ben ik via via het onderwijs ingerold en dat bevalt mij prima. Ik werk nu drie dagen per week op het ROC als docent Communicatie en 2 dagen voor mezelf.

Bij de keus voor Arnhem of Nijmegen zei mijn zoontje destijds: ‘Pap als er maar een eredivisieclub is met een stadion’. Dat werd dus NEC. Daar ga ik nu nog steeds af en toe naartoe. Voel me hier heel erg thuis, altijd gevoeld eigenlijk. Wat ik vind van Nijmegen? In de hele regio hier merk je dat dat het leven een versnelling lager gaat dan in de Randstad. Dat past goed bij ons.

1. Waarom houd jij van Nijmegen?
Ik houd van steden en van grote rivieren. Een stad als Nijmegen is qua omvang prettig, met veel goede voorzieningen. Mijn kinderen zeggen dat Nijmegen gewoon een toffe stad is, terwijl ze in Amsterdam en Tilburg wonen (eentje tijdelijk in Berlijn).
Wij zijn net verhuisd, van een groot huis in de buurt van de Vereeniging naar een woonark op het ’t Meertje. Het is hier geweldig. Ik weet niet of ik hier heel mijn leven blijf, maar voorlopig ga ik hier niet snel meer weg. De loopplank naar de woonboot is in ieder geval rolstoelvriendelijk!
Er is hier een goede balans tussen natuur en stad. In 5 minuten ben je in het hart van de stad en in 5 minuten midden in de natuur. Elke dag is ook anders, afhankelijk van het weer. We hebben hier een compleet wildlife on ons heen, met allerlei soorten vogels. In de zomer kun je hier zwemmen.

2. Wat is je favoriete plek in Nijmegen?
Deze plek. Wij durfden niet te dromen dat we hier ooit terecht zouden komen. Er staat ook bijna nooit iets te koop. Maar vorig jaar dus wel. We wandelden hier wel vaak en de kids gingen regelmatig barbecue-en op de Waalstrandjes. Dat we hier nu wonen is bijna een droom! We knijpen elkaar soms in de arm of dit allemaal echt is. Maar als de lampen dan lichtjes schommelen als er weer een groot vrachtschip voorbijvaart, dan weten we dat het waar is.

3. Wat is je mooiste herinnering aan Nijmegen?
Pfff. Lastig. Wij worden aanstaande zondag voor het eerst weggesleept naar de werf. Dus dan gaan we onder de 3 bruggen door terwijl we zelf op de boot staan. . Dat wordt wel een hoogtepunt qua ervaring.

4. Hoe kunnen we Nijmegen nog mooier maken?
Nijmegen is een heerlijke stad, maar qua bouw is het niet echt mooi. Er zijn wel geslaagde vormen van nieuwbouw, maar in Nijmegen kan dat wel beter. Je noemt je de oudste stad van Nederland, je ligt aan het mooiste water (de Waal), doe dan ook iets moois met de bebouwing langs die Waal! De Spiegelwaal is een heel mooi begin, maar die lelijke Waalkade moet echt een keer aangepakt worden! Dat gekke labyrint ook daar. Nu is er een plan om de Donjon (stadstoren) te herbouwen. Dat kan interessant zijn, maar dan moet er ook een goede en verantwoorde exploitatie voor zijn. Een skyline waar je oud en nieuw combineert spreekt mij aan.

5. Wat draag jij persoonlijk bij aan het beter maken van Nijmegen?
Ik praat altijd met liefde over Nijmegen en probeer bij iedereen respect voor mens en natuur over te brengen. Nijmegen is een fijne plek om te wonen, te werken, te leven, te studeren en te recreëren. Als docent draag ik daar graag mijn steentje aan bij. En als burger geniet ik met volle teugen van wat de stad te bieden heeft. Lux, Doornroosje, de Kaaij, de Ooij en de vele natuur in en om Nijmegen. En oj a, ik ben niet echt van het nuilen, ik geniet liever. Nuilen is kritiek hebben zonder met concrete oplossingen te komen om iets beter te maken. Dat vind ik niet sterk.