Category

Ruimte & Bouwen

Zorgen om nieuwe bestrating Plein ’44

By | Nieuws, Openbare ruimte, Ruimte & Bouwen | No Comments

Fractielid Albaer Hillen heeft vragen gesteld aan het college van B&W  over de nieuwe bestrating van Plein ’44. Met name voor de bioscoop liggen de stenen schots en scheef.

Het vermoeden bestaat dat dit komt door auto’s die er overheen gereden zijn. De fractie vraagt zich dan ook af of dit deel van de bestrating wel in staat is om bevoorradingsverkeer te dragen.

De slechte staat van de bestrating leidt ook tot signalen van ouderen die vrezen dat ze met een rollator niet meer goed de binnenstad in kunnen komen.

De fractie heeft het college dan ook opgeroepen om snel te reageren op dit probleem.

DNF tegen Van der Valk op voorgestelde locatie

By | Nieuws, Ruimte & Bouwen | No Comments

Tijdens de raadsvergadering van 2 oktober heeft De Nijmeegse Fractie (DNF) tegen de komst van een vestiging van de horecaketen Van der Valk nabij de kern van Lent gestemd. De afgelopen maanden heeft de komst van een Van der Valk de gemoederen in de samenleving en in de gemeenteraad behoorlijk bezig gehouden. Dit kwam onder andere tot uiting in de vele zienswijzen op het bestemmingsplan. Voor De Nijmeegse Fractie zijn met name de communicatie tijdens het proces en de bereikbaarheids- en parkeerproblematiek grote zorgpunten.

De fractie heeft ook bedenkingen bij de uiteindelijke locatiekeuze. Er zijn in de directe nabijheid van de voorgestelde locatie en ook elders in Nijmegen vergelijkbare locaties te vinden die voldoen aan de randvoorwaarden en die bovendien tot minder overlast en bezwaren leiden. Deze alternatieve locaties zijn niet zorgvuldig afgewogen. Ook de burgerparticipatie lijkt in dit dossier onvoldoende serieus genomen te zijn. Voor de horecaketen en het college is enkel deze locatie aan de orde. Daarmee zijn alternatieven niet bespreekbaar en is het de vraag of de huidige locatie passend is.

Voor DNF zijn de huidige berekeningen van de verkeersmodellen onvoldoende overtuigend. De huidige verkeerssituatie in Lent zorgt nu al voor veel gevaarlijke situaties door het grote aantal verkeersbewegingen over de verschillende kruisingen. Tijdens de inspraakronde hebben de inwoners nogmaals een krachtig pleidooi gehouden voor de verkeersveiligheid. Volgens het College van B&W komen er door middel van Dynamisch Verkeersmanagement en betere bebording aanzienlijk minder verkeersproblemen. De fractie twijfelt of die ambities waargemaakt kunnen worden. De fractie heeft de ingediende moties voor het langer openhouden van de tijdelijke fietsersbrug en het onderzoek naar meer parkeerplaatsen bij het station ondersteund.

De Nijmeegse Fractie heeft alle beschikbare informatie afgewogen en heeft niet anders kunnen concluderen dan dat de komst van Van der Valk op deze locatie niet verstandig is.

Rondleiding op bouwterrein Plein ’44

By | Nieuws, Ruimte & Bouwen, Wonen | No Comments

Voorafgaand aan de politieke avond van 2 oktober heeft wethouder Kunst van ruimtelijke ordening een rondleiding gegeven op het bouwterrein van Plein ’44. Het project voorziet o.a. in een aantal woontorens (St. Joost, St. Jacob en St. Hubertus) en een parkeergarage voor auto’s en fietsen. Samen met de projectleider van ING Real Estate hebben de raadsleden diverse modelwoningen bekeken. Tijdens de Open Huizen Route op 5 oktober kan iedereen zelf een kijkje nemen. Namens De Nijmeegse Fractie waren Wiet Benda en Leon Busschops bij de rondleiding aanwezig.