Brandveiligheid boven alles

Allereerst wil Stadspartij DNF stilstaan bij het feit dat de fatale brand in de OC Huismanstraat een menselijke tragedie is. Vier doden, een veelvoud aan gewonden en mensen getraumatiseerd met verlies van huis en haard. Dit raakt Nijmegen in haar hart.

Een tragedie die gestart is met het noodlot van een brand waar niemand voor kiest. Dit is iets wat we goed voor ogen moeten houden.

Als raad, als bewoner en als nabestaande ben je aangewezen op de onderzoeken uitgevoerd door experts. Het college heeft een onderzoek gepresenteerd en er loopt nog een onderzoek van het Openbaar Ministerie. Twee andere externe experts uitten intussen hun kritiek over het onderzoek. Er moet een inhoudelijke reactie komen op die kritiek, want de bewoners en nabestaanden hebben recht op helderheid en antwoord op hun vragen. Ook op vragen die gaandeweg rijzen. Komen de antwoorden niet dan wil Stadspartij DNF een nieuw of aanvullend onderzoek.

In afwachting hiervan willen wij vooruit kijken naar de lessen die de gemeente Nijmegen mogelijk nu al kan trekken. Hoe kunnen we in de toekomst meer van dergelijke branden voorkomen?

Waarbij wij aandacht vragen voor het specifieke brandgevaar dat afzuigkanalen van horecagelegenheden met zich mee kunnen brengen.

Want afzuigkanalen van horecagelegenheden vormen een belangrijk risico bij het verspreiden van een brand. De afzuigkanalen kunnen echter worden voorzien van brandkleppen. Dat is een klep die automatisch dichtslaat bij hoge temperaturen waardoor er geen doorslag van de brand naar bovengelegen verdiepingen plaats kan vinden.

Daarnaast bevatten kanalen van horecagelegenheden waar gefrituurd wordt doorgaans 2 tot 3 cm vet, terwijl 1 cm al gevaarlijke situaties kan opleveren. In tegenstelling tot Amerika en Engeland is hier in Nederland niets wettelijks geregeld over het reinigen van deze kanalen. Alleen verzekeringsmaatschappijen eisen dit soms.

Stadspartij DNF heeft hierover tijdens de presentatie in de raadskamer van 1 april jl. vragen gesteld aan het college. Wij vragen ons af hoeveel horecapanden met bewoning of kamerbewoning erboven in Nijmegen geen brandkleppen hebben. En als dat in kaart is gebracht willen we dat de brandweer deze panden gaat controleren en de eigenaren voorlicht met het verzoek om binnen een bepaalde termijn de afzuigkanalen aan te passen en de kanalen te laten reinigen.

Want of je nu als je als ouder een kind hebt die op kamers woont, of als kind een ouder hebt die in een seniorenflat woont, je wenst dan vooral één ding en dat is dat jouw dierbare veilig is. Die veiligheid gaat boven alles en ook al moet de brandweer bezuinigen, dan niet hierop wat ons betreft, niet op deze preventie.

 

Jean-Paul Broeren Fractievolger Stadspartij DNF

Wendy Grutters, Raadslid Stadpartij DNF

1 reactie

 • Fred Vos schreef:

  Geachte mevrouw Grutters en heer Broeren,

  U interesse met de brand in De Notenhout en de logische gevolgen voor (ook) elders is mij gebleken.
  De burgmeester heeft u de ‘resultaten’ van ‘onderzoek’ voorgehouden.
  Daarin worden onwaarheden over de inhoud van de handhaving, de vergunningen en de adviezen als verantwoorde ‘informatie’ verkocht.
  Het is mij gebleken dat de adviezen van de brandweer geheel en al zijn genegeerd voor de (ver) bouwvergunningen. Hierdoor werden de brandkleppen ten onrechte niet voorwaardelijk gesteld. Dat kan dan ook elders zijn gebeurd; waarmee u met uw oproep tot urgente inspecties nu ook elders in de roos schiet! Over de expliciete onwaarheden m.b.t. de handhaving bericht ik nog. Of de brandweer wel of niet moet bezuinigen kan pas blijken bij een op functies, taken en resultaten georganiseerde brandweer. Dat heeft uw gemeentebestuur sinds 1985 nagelaten toestand te brengen; op hun wettelijk verplichting daartoe. Meer geld en het Von Munchhausen sprookje?

Plaats een reactie