Actie tegen sluiting Doddendaal

De Nijmeegse Fractie maakt zich zorgen over de sluiting van wooncentrum Nieuw Doddendaal in het centrum. Lijsttrekker Albaer Hillen legt uit waarom en wat we aan deze situatie willen gaan doen.

“De discussie over scheiden van wonen en zorg voor ouderen is in Nijmegen dit weekend los gebroken door de aankondiging van Zorggroep Zuid Gelderland dat wooncentrum Nieuw Doddendaal in de binnenstad dicht gaat.

Die discussie speelt niet alleen in Nijmegen. In het hele land speelt deze discussie door het Haagse beleid. Uiteindelijk moet er, volgens het kabinet Rutte,  € 3,5 miljard worden bezuinigd op de langdurige zorg. Mensen met een lagere indicatie van zorg mogen in verzorgingshuizen blijven wonen als ze er nu al wonen. MAAR, omdat de nieuwe normen strenger zijn heeft dat financiële gevolgen voor de zorginstellingen zoals ZZG in Nijmegen. Die gaan dus locaties sluiten zoals Doddendaal.

In Nederland betekent dat, dat tienduizenden ouderen moeten verhuizen van de ene locatie naar de andere. En terwijl honderden verzorgingshuizen sluiten in Nederland verdubbelt het aantal 85-plussers de komende 10 jaar. Daarbij zullen er dus veel ouderen in de komende jaren niet meer naar een beschermde woonomgeving kunnen verhuizen, omdat die er niet meer zullen zijn. Vereenzaming etc. dreigt in het eigen huis en op de thuiszorg wordt bezuinigd. De gemeentes worden met de rug tegen de muur gezet. Niet voor niks dat de Vereniging van Nederlandse Gemeentes weer met de minister aan tafel moet. Ook de gemeentes pikken het niet meer.

Over Doddendaal bestond al enkele maanden onduidelijkheid. Daarom hebben wij daar vanuit  De Nijmeegse Fractie, op 23 oktober vragen over gesteld aan de wethouder. De insteek is behoud van geclusterd en veilig wonen voor ouderen in dit deel van de stad. Hoe dat er heel precies uit kan zien is nu niet te zeggen, omdat dat ook medewerking van eigenaar Portaal vereist. Ook zal er gekeken moeten worden hoe groot de behoefte is. En dan is er ook nog buurthuis Activiteitencentrum Doddendaal. De betrokkenheid van de buurtbewoners van het stadscentrum is groot. Die zijn georganiseerd in het Bewonersplatform.

Er zijn dus meerdere instellingen en organisaties die betrokken zijn. Daarom zou het goed zijn als er een “verbinder”,  een “informateur” wordt aangesteld die gaat onderzoeken wat de kansen en mogelijkheden zijn. Daarbij hoort de verantwoordelijkheid in eerste instantie te liggen bij waar die hoort: bij ZZG en Portaal. De gemeente kan helpen om mensen bij elkaar te brengen. In het land en ook in Nijmegen ontstaan er overal plannen voor alternatieve woonvormen voor ouderen. Daar zit heel veel creativiteit en betrokkenheid. Zie bijvoorbeeld de thuishuizen zoals stichting thuishuis Grootstal. Maar het kost tijd om dat van de grond te krijgen.

Daarom vinden wij dat ZZG haar morele verantwoordelijkheid moet nemen en de huuropzegging moet terugdraaien totdat bijvoorbeeld Margriet in Nijmegen-Oost gebouwd is. Dat is dan in ieder geval een goed alternatief voor die bewoners die een echte verpleging nodig hebben. Die hoeven dan niet meerdere keren te verhuizen op hun oude dag, wat nu dreigt.

Op de grote bewonersvergadering van maandag 20 januari in het Activiteitencentrum was men het helemaal met ons eens. De verontwaardiging is groot en er is onmiddellijk een werkgroep aan de slag gegaan. Burgerparticipatie in optima forma. Chapeau ! Zo willen wij politiek en burgers verbinden. We gaan het samen in de wijk doen.

 

Plaats een reactie