VERKIEZINGSPROGRAMMA

Stadspartij DNF zet zich vol overtuiging in voor Nijmegen. In ons verkiezingsprogramma ‘Het mooiste van Nijmegen’ vindt u meerdere thema’s die wij de komende jaren prioriteit zullen gaan geven.

Wij maken het programma en onze speerpunten later bekend.