Category

Geen categorie

In Memoriam: Frans van Berkel

By | Geen categorie, Nieuws | No Comments

Afgelopen dinsdag verloor Stadspartij DNF een zeer gewaardeerd partij lid: Frans van Berkel. Frans van Berkel zijn hart was gevuld met liefde voor onze stad Nijmegen en haar mooie historie en natuur. Dit blijkt uit zijn jarenlange actieve en vrijwillige inzet voor vele initiatieven die Nijmegen mede zo mooi hebben gemaakt. Frans was vijftien jaar lang voorzitter van Het Gilde Nijmegen en een bevlogen stadsgids. Ook was hij zeventien jaar lang trouw bestuurslid van museum de Stratemakerstoren en heeft hij zich hard gemaakt voor het vinden van een goede toekomst voor dit middeleeuwse monument. Dat De Bastei nu zo mooi gestalte krijgt stemde hem erg trots. En dit is nog maar een kleine greep uit de vrijwilligersfuncties die Frans bekleed heeft.

Groot was zijn betekenis als oud ambachtsman voor het behoud van diverse monumenten. Hoogst persoonlijk leverde hij een bijdrage aan het topstuk met de kroon en de adelaar op de Kruittoren en de miniatuur ervan die in de Stevenskerk te bewonderen is, restaureerde hij de kroonluchter van de Valkhofkapel, droeg hij bij aan de reconstructie van de koperen torenspits op voorheen de Christus Koningkerk die er sinds 2005 weer op staat, maakte hij de pinnakels voor de tijdelijke donjon en de gevelletters die tot voor kort op museum de Stratemakerstoren hingen.

De beste manier om Frans gedenken is dan ook stil te blijven staan bij zijn onbegrensde liefde voor de stad, als u deze monumenten bewondert waar hij met eigen hand een bijdrage aan heeft geleverd omdat hij ze zelf zo lief had.

Onder zijn Facebook post in mei schreef hij zelf; ‘’Ik ben een trotse Nijmeegse jongen’’. Dat klopt, dat was hij ook en wij als stadspartij DNF zijn op onze beurt trots op hem.  Wij hebben hem in ons hart gesloten hij zal daar altijd blijven. We zijn hem dankbaar voor zijn inzet als actief partijlid en nog meer dankbaar voor zijn inzet voor Nijmegen.

We wensen zijn kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen en geliefden veel sterkte met dit verlies.

Wendy Grutters, fractievoorzitter, raadslid

Namens fractie, wethouder en bestuur Stadspartij DNF

Albaer Hillen op nummer 1 bij De Nijmeegse Fractie

By | Geen categorie, Nieuws | No Comments

Gemeenteraadslid Albaer Hillen (53) is bij de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014 lijsttrekker voor De Nijmeegse Fractie. De stadspartij werkt nu aan completering van de kandidatenlijst, die naar verwachting eind november bekend wordt gemaakt.

Ben van Hees (63), voorman van de huidige Nijmeegse Fractie en al twee perioden gemeenteraadslid voor Nijmegen Nu, is eveneens verkiesbaar voor de lijst van De Nijmeegse Fractie. De leden van De Nijmeegse Fractie v/h stadspartij Nijmegen Nu hebben de door het bestuur gestelde kandidatuur van Albaer Hillen als lijsttrekker unaniem overgenomen.

Speerpunten
Lijsttrekker Albaer Hillen van de Nijmeegse Fractie maakte tijdens de ledenvergadering een aantal speerpunten bekend waarmee de stadspartij de volgende verkiezingen in wil. ‘Samen’ en ‘doen’ zijn de sleutelwoorden in het speerpuntenprogramma dat de komende weken nader uitgewerkt wordt en dat eveneens eind november aan de leden van De Nijmeegse Fractie wordt voorgelegd.

Gastheerschap
Speerpunten zijn onder meer: een actieplan tegen jeugdwerkloosheid, herinvoering van het schoolzwemmen, zelfstandig wonen voor werkende jongeren, parkeerbeheer maakt plaats voor gastheerschap, bestrijding eenzaamheid ouderen, multifunctioneel gebruik van (wijk)voorzieningen, zelfbeheer (sport)accommodaties door gebruikers, opheffen Commissie Beeldkwaliteit, aansluiting zoeken bij de regio Eindhoven in plaats van Knooppunt Arnhem Nijmegen en een 1000 bomen plan als onderdeel van een groene buffer ter compensatie van de rondweg.

De Nijmeegse Fractie zal zich voorts hard maken voor passage van het Vierdaagse legioen door hartje stad bij terugkeer in Nijmegen op de tweede wandeldag. De partij streeft verder naar het aantrekken van meer grote (sport)evenementen in Nijmegen. Ook steun aan projecten als de Donjon, de Bastei (Stratemakerstoren), het behoud en herstel van de Stevenskerk en de ontwikkeling van het WOII-museum worden als speerpunten gezien.